Tag: STD8

14. અવયવીકરણ

14. અવયવીકરણ

પાઠ્યપુસ્તક સ્વઅધ્યયનપોથી ક્વિઝ અધ્યયન નિષ્પતિ સ્વઅધ્યયનપોથી સોલ્યુશન યુ ટ્યૂબ – 1 સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય શિક્ષક આવૃતિ

11. માપન

11. માપન

પાઠ્યપુસ્તક સ્વઅધ્યયનપોથી ક્વિઝ અધ્યયન નિષ્પતિ સ્વઅધ્યયનપોથી સોલ્યુશન યુ ટ્યૂબ – 1 સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય શિક્ષક આવૃતિ

9. બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ

9. બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ

પાઠ્યપુસ્તક સ્વઅધ્યયનપોથી ક્વિઝ અધ્યયન નિષ્પતિ સ્વઅધ્યયનપોથી સોલ્યુશન યુ ટ્યૂબ – 1 સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય સ્વાધ્યાય શિક્ષક આવૃતિ

7. ઘન અને ઘનમૂળ

7. ઘન અને ઘનમૂળ

પાઠ્યપુસ્તક સ્વઅધ્યયનપોથી ક્વિઝ અધ્યયન નિષ્પતિ સ્વઅધ્યયનપોથી સોલ્યુશન યુ ટ્યૂબ – 1 સ્વાધ્યાય શિક્ષક આવૃતિ